به گفته مهندس محمودی شهردار لردگان،با اشاره به اهمییت تعریض و احداث بلوار محله شیرانی-جلیل‌آباد اظهار داشت،با توجه به اینکه این خیابان از مسیرهای پرتردد و شلوغ این شهر به حساب می‌آید،اجرای این عملیات ضرورت داشته و بلافاصله در دستور کار شهرداری لردگان قرار گرفته است.

گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست:عملیات احداث بلوار محله شیرانی – جلیل آباد به منظور کاهش بار ترافیکی در خیابان ۳۵ متری ابتدای محله شیرانی -جلیل آباد عملیات تعریض این بلوار توسط شهرداری لردگان آغاز شد.

به گفته مهندس محمودی شهردار لردگان،با اشاره به اهمییت تعریض و احداث بلوار محله شیرانی-جلیل‌آباد اظهار داشت،با توجه به اینکه این خیابان از مسیرهای پرتردد و شلوغ این شهر به حساب می‌آیدواجرای این عملیات ضرورت داشته و بلافاصله در دستور کار شهرداری لردگان قرار گرفته است.

قابل ذکر است احداث بلوار محله شیرانی – جلیل‌آباد در این شهر به طول ۱۱۰ متر می‌باشد که با احداث این بلوار سهولت در دسترسی به این خیابان نقش اساسی دارد.

گفتنی است،طراحی و اجرای این پروژه از نیمه دوم سال جاری ۹۷ آغاز شده است و امید است با بهره برداری آن مشکل بار ترافیکی این شهر برطرف گردد.

  • نویسنده : روابط عمومی