با تصمیم شورای اسلامی شهر لردگان در جلسه شماره 141 خود و تأییدیه هیأت تطبیق مقررات واقع در فرمانداری شهرستان لردگان، و به موجب ابلاغ رسمی ریاست محترم شورای اسلامی شهر لردگان در مورخ 5 اردیبهشت 98 آقای فضل الله قاسمی به عنوان سرپرست جدید شهرداری منصوب شد.

با تصمیم شورای اسلامی شهر لردگان در جلسه شماره ۱۴۱ خود و تأییدیه هیأت تطبیق مقررات واقع در فرمانداری شهرستان لردگان، و به موجب ابلاغ رسمی ریاست محترم شورای اسلامی شهر لردگان در مورخ ۵ اردیبهشت ۹۸ آقای فضل الله قاسمی به عنوان سرپرست جدید شهرداری منصوب شد.

روابط عمومی شهرداری لردگان ضمن سپاس از زحمات آقای یعقوب محمودی در طول مدت تصدی مدیریت شهرداری برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت دارد.

خاطرنشان می شود آقای فضل الله قاسمی کارمند رسمی شهرداری لردگان با بیش از ۲۸ سال سابقه کاری بوده که در طول این مدت در سمت های مختلفی به شهروندان خدمت می نموده و آخرین پست ایشان مسئولیت امور اداری شهرداری بوده است. آقای قاسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی می باشد.

  • نویسنده : روابط عمومی