به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان عملیات عمرانی تعریض پل شیرانی توسط شهرداری در حال اجرا می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان عملیات عمرانی تعریض پل شیرانی توسط شهرداری در حال اجرا می‌باشد.

شهردار لردگان در خصوص این پروژه گفت:تعریض پل شیرانی پس از تامین اعتبار برابر مصوبات شورای محترم اسلامی شهر از سوی شهرداری در حال اجرا است.

لازم به ذکر است ؛این خیابان با توجه به عرض کم معبر یاد شده  در سنوات گذشته باعث سختی و کندی در عبور و مرور و بعضاً موجبات زحمات برای شهروندان گرامی می شد.

  • نویسنده : روابط عمومی