همزمان با ادامه نهضت آسفالت در شهر لردگان و در کنار عملیات گسترده لکه‌گیری معابر در سطح شهر،شهرداری اقدام به تعبیه 45 سرعت‌کاه استاندارد با شیب تعریف شده با آسفالت نمود.

همزمان با ادامه نهضت آسفالت در شهر لردگان و در کنار عملیات گسترده لکه‌گیری معابر در سطح شهر،شهرداری اقدام به تعبیه ۴۵ سرعت‌کاه استاندارد با شیب تعریف شده با آسفالت نمود. و از این به بعد شاهد استفاده از سرعت‌کاه‌های پلی اتیلن که ضمن داشتن هزینه بالا بعد از مدتی فرسوده و تکه تکه شده و خود محلی برای آسیب به خودروهای شهروندان می‌شدند نخواهیم بود.

خاطرنشان میشود عملیات احداث این سرعت‌کاه‌ها به اتمام رسیده و رنگ آمیزی آنها با رنگهای مخصوص ترافیکی نیز در دو روز آینده تکمیل خواهد شد.

 

  • نویسنده : روابط عمومی