باتوجه به بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیل و تخریب سیل‌بند شهر لردگان فرماندار به همراه رئیس ستاد بحران و معاون شهرداری لردگان در خصوص بررسی و راهکارهای مناسب جهت برنامه‌ریزی،اصلاح و بهسازی مناطق سیل زده مذکور از جمله تخریب سیل‌بند شهر لردگان از نزدیک بازدید به عمل آوردند.

باتوجه به بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیل و تخریب سیل‌بند شهر لردگان فرماندار به همراه رئیس ستاد بحران و معاون شهرداری لردگان در خصوص بررسی و راهکارهای مناسب جهت برنامه‌ریزی،اصلاح و بهسازی مناطق سیل زده مذکور از جمله تخریب سیل‌بند شهر لردگان از نزدیک بازدید به عمل آوردند.

گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان حاکیست:در این بازدید رئیس ستاد بحران شهرستان لردگان مهندس رئیسی و هیئت همراه بازدید کننده از منطقه خواستار هرچه زودتر ترمیم و بازسازی به موقع مناطق سیل زده باتوجه به پیش‌بینی‌های بارش در آینده در این شهرستان بویژه در شهر لردگان و سیل‌بند آسیب دیده در بارش‌های اخیر،اصلاح آبراها و پیش بینی مسیرهای جریان آب در این شهر را گردیدند تا از بروز مسائل و مشکلاتی که اخیرا در شهر لردگان بوجود آمده است جلوگیری شود.

  • نویسنده : روابط عمومی