به منظور زیباسازی و آراستگی شهری و باتوجه به اشاعه امر نماز رنگ آمیزی و نقاشی میدان نماز شهر لردگان توسط فضای سبز شهرداری لردگان به اتمام رسید.

به منظور زیباسازی و آراستگی شهری و باتوجه به اشاعه امر نماز رنگ آمیزی و نقاشی میدان نماز شهر لردگان توسط فضای سبز شهرداری لردگان به اتمام رسید.

گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان می‌افزاید:در همین راستا رنگ‌آمیزی میدان نماز و با توجه به اینکه شهر لردگان یکی از شهرستانهایی است که جزء شهرهای توریستی و گردشگری به حساب می‌آید،رنگ‌آمیزی و نقاشی و طراحی میدان نماز و دیگر مناطق این شهر جزء برنامه‌های این شهرداری قرار دارند برشمرد.

  • نویسنده : روابط عمومی