در ادامه نهضت آسفالت در شهر لردگان خیابان فدائیان اسلام در محله جلیل آباد،روکش آسفالت گردید.

در ادامه نهضت آسفالت در شهر لردگان خیابان فدائیان اسلام در محله جلیل آباد،روکش آسفالت گردید.

خاطر نشان میشود محله جلیل آباد جزء روستاهای الحاقی به شهر لردگان بوده که دارای بافت فرسوده‌ای است و برنامه‌ای کلی جهت بازآفرینی این محله و محلات دیگر الحاقی به شهر وجود دارد که به ندریج اجرائی خواهد شد.

 

  • نویسنده : روابط عمومی