به همت واحد عمرانی شهرداری لردگان زیرسازی گسترده کوچه‌ها و معابر آسفالت نشده جهت آماده سازی برای اجرای روکش آسفالت در حال انجام است.

به همت واحد عمرانی شهرداری لردگان زیرسازی گسترده کوچه‌ها و معابر آسفالت نشده جهت آماده سازی برای اجرای روکش آسفالت در حال انجام است.در همین راستا در روزهای اخیر عملیات زیر سازی معابر انتهای خیابان ۱۳ آبان،انتهای بلوار رسالت،کوچه منتهی به اداره گاز،کوچه درمانگاه تامین اجتماعی و کوچه‌های محله دشت‌آباد انجام شد.

  • نویسنده : روابط عمومی