شهر لردگان در سال های اخیر رشد فزاینده ای را تجربه نموده است، در این میان مدیریت شهری ۵۰ هزار نفری با وسعت عرضی زیاد و بافت ناهمگون و ناکارآمد بخصوص در حاشیه، کار پیچیده و دشواری است که ضمن نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه مدیریتی، همراهی و همدلی شهروندان را می طلبد. گسترش فرهنگ […]

شهر لردگان در سال های اخیر رشد فزاینده ای را تجربه نموده است، در این میان مدیریت شهری ۵۰ هزار نفری با وسعت عرضی زیاد و بافت ناهمگون و ناکارآمد بخصوص در حاشیه، کار پیچیده و دشواری است که ضمن نیاز به اتخاذ تدابیر ویژه مدیریتی، همراهی و همدلی شهروندان را می طلبد.

گسترش فرهنگ شهروندی و شهرنشینی، پیروی از ضوابط و مقررات شهرسازی، همکاری با نیروهای خدمات شهر در حفظ پاکیزگی شهر، انتقال دغدغه ها، انتقادات و مشکلات به صورتی منطقی و دلسوزانه، پرداخت به موقع عوارض شهرداری که منبع اصلی درآمد این ارگان جهت انجام خدمات عمرانی و زیباسازی است، همه و همه مسئولیتهایی است که هر شهروند لردگانی بر دوش خود حس می کند.

بدون شک مجموعه مدیریت شهری هم باید همگام با مردم با ایجاد تحول در رویکردها و ساختار خود مسیر لردگان را به سمت شهری آباد، شهری امن و شهری شاد هموار نماید.

از این رو انجام مطالعات گسترده در جهت تدوین طرح های علمی در جهت مدیریت پسماند، ترافیک شهری، طرح جامع گردشگری چشمه برم و پارک جنگلی رحیم آباد از چند ماه گذشته آغاز شده و انشاءالله با نهایی شدن این طرح ها و جذب بودجه های لازم حرکت به سمت پیشرفت و توسعه در لردگان با جهتی علمی شتاب می گیرد. در این مسیر توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در دستور کار جدی شهرداری قرار خواهد گرفت و برنامه ریزی های لازم جهت افزایش روحیه نشاط، امید و شادی شهروندان صورت خواهد پذیرفت.

به امید لردگانی آباد…  به امید لردگانی شاد… به امید لردگانی امن…

یعقوب محمودی  – شهردار لردگان

  • نویسنده : شهردار