باتوجه به مشکلات پیش آمده برای معابر شهر پس از بارندگی‌های شدید اخیر و ایجاد چاله‌های فراوان در سطح خیابان‌ها و علی رغم مشکلات مالی شهرداری در تامین آسفالت شهرداری در اقدامی جهادی با احداث کوره‌ای موقت جهت پخت موقت اسفالت شروع به لکه‌گیری معابر سطح شهر نمود.

باتوجه به مشکلات پیش آمده برای معابر شهر پس از بارندگی‌های شدید اخیر و ایجاد چاله‌های فراوان در سطح خیابان‌ها و علی رغم مشکلات مالی شهرداری در تامین آسفالت شهرداری در اقدامی جهادی با احداث کوره‌ای موقت جهت پخت موقت اسفالت شروع به لکه‌گیری معابر سطح شهر نمود.

خاطر نشان می‌شوداستفاده از این کوره به صورت موقت و جهت رفع عاجل مشکلاتی بود که شهروندان با آن مواجه هستند و برنامه‌ریزی‌ها جهت روکش کامل آسفالت طی تفاهم نامه‌هایی که با سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان صورت گرفته انجام شده و به زودی آغاز خواهدشد.

به امید لردگانی آباد

  • نویسنده : روابط عمومی