در سال ۱۳۷۷ اولین دوره شورای اسلامی شهر لردگان همزمان با سراسر کشور آغاز به کار کردند و در سال ۱۳۹۶ دوره پنجم با انتخاب مردم ۵ نفر از اعضاء انتخاب شدند که عبارتند از آقایان :

آقای اسلام حسنی رئیس شورا

آقای سید رسول موسوی

آقای مهدی محمودی

آقای محمد نادری

آقای سید رحمان موسوی