آگهی مناقصه نوبت اول واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی

بسمه تعالی

آگهی مناقصه نوبت اول

واگذاری امورات خدمات شهری و فضای سبز و نقلیه به بخش خصوصی

شهرداری لردگان به استناد بند ۱ مصوبه شماره ۱۳۲ مورخه۲۵/۱/۹۸ شورای اسلامی شهر  در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری و نقلیه و فضای سبز را به صورت حجمی به شرکت‌های صلاحیت‌دار در امور فضای سبز و خدمات شهری از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید.لذا کلیه شرکتهای خدماتی بخش خدمات شهری و فضای سبز صلاحیت دار می‌توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ظرف مدت ده روز کاری به شهرداری مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود نمایید

withNum13980209104939_1018

  • نویسنده : روابط عمومی