نسخه آزمایشی

راه اندازی فواره میدان شهدای شهر لردگان

no-picture

فواره میدان شهدای لردگان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لردگان، به همت واحد خدمات شهر و نیروهای تاسیسات شهرداری و در راستای بهبود سیمای شهری و ایجاد نشاط اجتماعی سیستم فواره ای و آب پاش میدان شهدای شهر لردگان راه اندازی گردید.