نسخه آزمایشی

برگزاری جلسه هماهنگی جهت ساخت پردیس سینمایی لردگان

no-picture

جلسه هماهنگی ساخت پردیس سینمایی لردگان در محل دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد.

ه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لردگان با توجه به اختصاص بودجه مناسبی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ساخت پردیس سینمایی در شهر لردگان و توافقات قبلی مبنی بر مشارکت شهرداری لردگان در این زمینه، جلسه هماهنگی و بررسی مسائل پیش رو با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، معاونت سینمایی اداره کل، معاونت حقوقی اداره کل و برخی هنرمندان شهرستان در محل دفتر شورای شهر برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مکانهای پیشنهادی، مدل های همکاری میان طرفین مورد بحث قرار گرفت و پس از آن با بازدید میدانی از نقاط پیشنهادی ارزیابی دقیقی از این موضوع صورت پذیرفت.