نسخه آزمایشی

اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان گلزار

no-picture

سنگفرش پیاده رو خیابان گلزار شهر لردگان اجرا شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لردگان در ادامه بهسازی معابر شهری و جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان، پروژه اجرای سنگفرش پیاده رو خیابان گلزار و نصب موانع ترافیکی به همت واحد عمرانی و خدمات شهر و با استفاده از منابع داخلی شهرداری اجرا شد.