نسخه آزمایشی

نام گذاری بلوار ورودی شهر لردگان به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

no-picture

بلوار ورودی شهر لردگان به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

بلوار ورودی شهر لردگان از سمت بروجن به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد و از تابلوی این بلوار با حضور سردار اکبری فرمانده سپاه44 قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری، سرپرست شهرداری لردگان و سایر مسئولین شهرستانی پرده برداری شد.