نسخه آزمایشی

معرفی سرپرست جدید شهرداری لردگان

no-picture

شورای اسلامی شهر لردگان، آقای سلطانعلی مرادی را به عنوان سرپرست جدید شهرداری معرفی نمود.

در پی استعفای آقای یعقوب محمودی سرپرست پیشین شهرداری لردگان، شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از زحمات آقای محمودی در دوره تصدی پست سرپرستی، آقای سلطانعلی مرادی را به این سمت منصوب نمود. جلسه تودیع و معارفه سرپرست پیشین و فعلی در محل دفتر شهردار لردگان برگزار شد.

خاطرنشان می شود آقای مرادی پیش از این مسئول امور مالی شهرداری بوده و سابقه سرپرستی شهرداری را نیز در دوره ای در سابقه خود دارد.