نسخه آزمایشی

انتصاب آقای شهریار بابامیر به عنوان سرپرست جدید شهرداری لردگان

no-picture

با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر لردگان آقای شهریار بابامیر، از کارمندان رسمی شهرداری لردگان به عنوان سرپرست جدید این شهرداری منصوب شد.

روز پنجشنبه 15 آبان جلسه تودیع آقای سلطانعلی مرادی سرپرست پیشین شهرداری لردگان و معارفه آقای شهریار بابامیر ساطحی سرپرست جدید شهرداری در محل دفتر شهردار لردگان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و پرسنل شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار شد، آقای بابامیر ضمن تشکر از زحمات سرپرست قبلی به بیان برنامه های خود برای حل مشکلات پرشمار شهر لردگان پرداخت.

خاطرنشان می شود آقای بابامیر پیش از این مسئول واحد درآمد شهرداری لردگان بوده اند.