نسخه آزمایشی

موافقت با ارتقاء درجه شهرداری لردگان از 7 به 8

no-picture

با ابلاغ وزیر کشور، درجه شهرداری لردگان از 7 به 8 ارتقا یافت.

احمد وحیدی وزیر کشور، طی نامه ای به استاندار چهارمحال و بختیاری ارتقاء درجه شهرداری لردگان را از 7 به 8 از تاریخ 21/10/1400 ابلاغ نمود. در حال حاضر در استان چهارمحال و بختیاری به غیر از شهرداری شهرکرد که درجه 10 می باشد، تنها شهرداریهای بروجن و لردگان دارای درجه 8 هستند

ارتقاء درجه شهرداری لردگان که با پیگیریهای فراوان بدست آمده است میتواند به این نهاد در جذب بهتر اعتبارات و نیز گسترش ساختار سازمانی کمک نماید.