نسخه آزمایشی

اجرای پروژه تعریض ضلع شرقی و غربی پل کانال شمال شهر جنب میدان آزادگان

no-picture

پروژه تعریض پل کانال شمال شهر لردگان جنب میدان آزادگان توسط واحد عمرانی شهرداری به انجام رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان، در ادامه پروژه تعریض پل های سطح شهر ضلع شرقی و غربی پل کانال شمال شهر جنب میدان آزادگان به همت واحد عمرانی شهرداری تعریض گردید. خاطر نشان میشود پیش از این نیز تعریض دو پل در کانال های خروجی چشمه برم از محل اعتبارات داخلی شهرداری و در قالب پروژه تعریض پلهای سطح شهر صورت پذیرفته بود.