نسخه آزمایشی

اجرای پروژه تکمیل مسیل جنوب شهر لردگان

no-picture

پروژه تکمیل بخشی از مسیل جنوب شهر لردگان اجرا گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان، پروژه تکمیل مسیل جنوب شهر لردگان از محل اعتبارات دولتی و داخلی شهرداری اجرا گردید، در این پروژه بیش از صد متر از طول مسیل از دو طرف به ارتفاع دو متر سنگ چینی شده و خاکبرداری و بلوکاژ کف هم به مساحت تقریبی 2500 متر مربع اجرا گردید. در این پروژه تاکنون بالغ بر 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و داخلی شهرداری هزینه گردیده است، خاطرنشان میشود اجرای این پروژه نقش مهمی در ساماندهی آب های سطحی و جلوگیری از خطر بروز بحران و سیلاب در سطح شهر لردگان را دارد.