نسخه آزمایشی

آغاز ساماندهی مسافربرهای شخصی شهر لردگان

no-picture

اولین مرحله از طرح ساماندهی تاکسیرانی شهر لردگان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان، در اولین مرحله از اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی شهر لردگان، با فراخوان عمومی رانندگان مرتبط شناسایی شده، پرونده کاری برای آنها تشکیل و استعلامات لازم اخذ گردید و با هماهنگی پلیس راهور ضمن برگزاری جلسه توجیهی برای رانندگان، خودروها کدگذاری و برچسب گذاری شدند.