نسخه آزمایشی

ساخت و نصب تابلوهای امر به معروف و نهی از منکر شهر لردگان

no-picture

تعداد شش عدد تابلوی دو وجهی 80*120 جهت درج پیام های امربه معروف و نهی از منکر در شهر لردگان ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لردگان، به همت واحد فرهنگی شهرداری و با توجه به دستورالعمل ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تعداد شش عدد تابلوی دو وجهی (در مجموع ۱۲ وجه) در اندازه 80 * 120 با استفاده از منابع داخلی شهرداری و به همت نیروهای فنی این اداره ساخته و محتوای ارسالی از ستاد در آنها درج گردید و در نقاط پر رفت و آمد شهر نصب شدند.