نسخه آزمایشی

شورای شهر

همزمان با سراسر کشور اولین دوره شورای اسلامی شهر لردگان نیز در سال 1378 و با انتخاب اعضا در انتخابات عمومی شروع به کار نمود و تاکنون پنج دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در لردگان برگزار شده است و هم اکنون پنجمین دوره شورای اسلامی شهر با اعضای زیر مشغول به کار هستند:

1- سید رسول موسوی

2- اسلام حسنی

3- حسن جلیل

4- مهدی محمودی

5- محمد نادری