نسخه آزمایشی

تاریخچه شهرداری

شهرداری لردگان اولین بار در سال 1343 و پس از تبدیل قریه لردگان به شهر تشکیل گردید. نصرت اله شفیعی اولین شهردار لردگان بود. فعالیت جدی این شهرداری از دهه 50 و با رشد شهر لردگان سرعت گرفت.

پس از انقلاب اسلامی نیز روند رو به رشد شهر لردگان ادامه یافت و به تبع آن تشکیلات شهرداری نیز گسترش یافت.

شهرداران لردگان به ترتیب از زمان تشکیل این شهرداری عبارتند از:

1- نصرت اله شفیعی

2- سیدمحمود پاکدلیان

3- مجید سپهری

4- جهانگیر سلطانی

5- ناصر کیانپور

6- عبدالرضا پاک سرشت

7- ابراهیم ایوانی

8- علی اکبر مرادعلیزاده

9- محمود شیخی

10- جنگی رئیسی

11- علی مرادی

12- یوسف مرادی

13- گودرز امیری

14- ولی نادری

15- حسین بامیری

16- جعفر حسنی

17- رحمت اله بامیری

18- نگهدار بازدار

19- رحمت اله بامیری

20- زواره حسنی

21- مسعود نادری

22- یعقوب محمودی

23- فریبرز غیبی

24-ذوالفقار حیدری