نسخه آزمایشی

ادامه اجرای عملیات تعریض پل شیرانی

no-picture

عملیات تعریض پل شیرانی با استفاده از منابع دولتی در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لردگان مرحله جدید عملیات تعریض پل شیرانی که از سالهای گذشته با استفاده از منابع دولتی آغاز شده بود در حال انجام است، در این مرحله ضمن پاکسازی ضلع جنوبی پل، پایه های ضلغ جنوبی احداث خواهد شد و در مرحله بعد دال بتون ضلع جنوبی اجرا خواهد شد. خاطرنشان می شود احداث ضلع شمالی با تخصیص بودجه در سال های آینده اجرا خواهد شد.